Allerlei weetjes over K.L.S.V.
Er momenteel 52 leden zijn aangesloten bij K.L.S.V.

Er 45 personen smulden van ons Banket op Den Dreef !

Gelieve lidgelden en/of inschrijvingsgelden alleen nog per over-
schrijving te betalen, dit om misverstanden te vermijden !!!


Inschrijvingen voor evenementen zijn slechts geldig na betaling,
via overschrijving, van het verschuldigd bedrag !!!
Dank voor uw begrip.
Wist je dat :