Allerlei weetjes over K.L.S.V.
Er momenteel 46 leden zijn aangesloten bij K.L.S.V.

We 27 deelnemers hadden voor ons Wildfestijn aan zee !!!

We 32 deelnemers hadden voor de nieuwjaarsbrunch 2018!

Ieder voorstel voor een nieuw evenement van een lid wordt
besproken !

Er tussen onze leden enkele uitstekende kwissers zitten !!!!

De algemene vergadering in maart een week later doorgaat
wegens onbeschikbaarheid van het lokaal op de 3e vrijdag !!!
Wist je dat :