Allerlei weetjes over K.L.S.V.
Er momenteel 43 leden zijn aangesloten bij K.L.S.V.

We 27 deelnemers hadden voor ons Wildfestijn aan zee !!!

We 32 deelnemers hadden voor de nieuwjaarsbrunch 2018!

We door parkeerproblemen en lawaaioverlast van lokaal
veranderden!!!

Ieder voorstel voor een nieuw evenement van een lid wordt
besproken !

Er tussen onze leden enkele uitstekende kwissers zitten !!!!

De algemene vergadering in maart een week later doorgaat
wegens onbeschikbaarheid van het lokaal de 3e vrijdag !!!
Wist je dat :