Taakverdeling bestuur K.L.S.V.:
Voorzitter : Jean Pardon
Ondervoorzitter : Armand Merckx
Secretaris/GC : Jean-Luc Geeraerts
Penningmeester : Kenneth Lauwers
Feestleider : Kevin De Reydt
Adj. feestleider : Jaak Van Brusselen
Erevoorzitters : Dhr Goovaerts Willy
Dhr Verdoodt Hubert