Bestuurskamer K.L.S.V.:
Voorzitter : Jean Pardon
jean.pardon@telenet.be
Ondervoorzitter : Armand Merckx
armandmerckx@gmail.com
Secretaris/GC : Jean-Luc Geeraerts
jean-luc.geeraerts@klsv.be
Penningmeester : Kenneth Lauwers
kenneth.lauwers@telenet.be
Eventteam :
Jaak Van Brusselen
jaak.van.brusselen@telenet.be
Stany Wauters
stany.wauters@gmail.com
Webmaster : Armand Merckx


Erevoorzitters :
Dhr Goovaerts Willy
Dhr Verdoodt Hubert