Volgende vergadering op vrijdag 16 februari 2018

in ons lokaal De Wip te Bierbeek

aanvang 20 uur

* gastspreker Luc Bosmans.
* de maandelijkse kwis.
* woord van de gewestverantwoordelijke.
* pannekoeken en een drankje.

WEES WELKOM !!!