Volgende vergadering op vrijdag 23 maart 2018

in ons lokaal De Wip te Bierbeek

aanvang 20 uur

* jaarlijkse algemene vergadering.
* herverkiezing bestuursleden.
* de maandelijkse kwis.
* woord van de gewestverantwoordelijke.
* een hapje en een drankje.

WEES WELKOM !!!