Volgende vergadering op vrijdag 20 april 2018

in ons lokaal De Wip te Bierbeek

aanvang 20 uur

* allerlei nieuwtjes, nieuwe leden.
* gastspreker : Tom De Bruyn.
* de maandelijkse kwis.
* woord van de gewestverantwoordelijke.
* een hapje en een drankje.

WEES WELKOM !!!