Home Nieuws Vergaderingen Links Contact


Jaarlijkse Algemene Vergadering KLSV vzw - 2022

Vrijdag 17 maart - 20 uur

 1. Goedkeuring van de notulen van de AV van vrijdag 24 september 2021.
 2. Balans en resultatenrekening 2021.
 3. Verslag van de controle van de boekhouding 2021 door de aangeduide commissarissen (COCKX Kurt & CLUDTS Arthur).
 4. Verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het kalenderjaar 2021.
 5. Begroting 2022.
 6. Aanduiden van twee nieuwe commissarissen voor de Algemene Vergadering van 17 maart 2023.
 7. Statutaire benoeming(en) en ontslag(en)
  • Uittredend en verkiesbaar in alfabetische volgorde voor een periode van twee jaar:
   • MERCKX Armand
   • VAN BRUSSELEN Jacques
  • Nieuwe verkiesbare leden in alfabetische volgorde voor een periode van twee jaar: NIHIL
 8. Varia

Lokaal De Wip - Wijnenberg 1 - 3360 BIERBEEK2021 - KLSV vzw (webdesign by Kenneth Lauwers)