Home Nieuws Vergaderingen Links Contact


Jaarlijkse Algemene Vergadering KLSV vzw - 2023

Maandag 16 oktober - 20 uur - Buitengewone algemene vergadering

 1. Verhuis maatschappelijke zetel
 2. Statutaire benoeming(en) en/of ontslag(en)
 3. Varia

Lokaal De Wip - Wijnenberg 1 - 3360 BIERBEEK


Maandag 17 april - 20 uur - Buitengewone algemene vergadering

 1. Goedkeuring van de nieuwe statuten.
 2. Varia

Lokaal De Wip - Wijnenberg 1 - 3360 BIERBEEK


Maandag 20 maart - 20 uur

 1. Goedkeuring van de notulen van de AV van vrijdag 16 maart 2022.
 2. Balans en resultatenrekening 2022.
 3. Verslag van de controle van de boekhouding 2022 door de aangeduide commissarissen.
 4. Verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het kalenderjaar 2022.
 5. Begroting 2023.
 6. Aanduiden van twee nieuwe commissarissen voor de Algemene Vergadering van maart 2024.
 7. Statutaire benoeming(en) en ontslag(en)
  • Uittredend en verkiesbaar in alfabetische volgorde voor een periode van twee jaar:
  • Nieuwe verkiesbare leden in alfabetische volgorde voor een periode van twee jaar:
 8. Varia

Lokaal De Wip - Wijnenberg 1 - 3360 BIERBEEK
2021-2023 - KLSV vzw (webdesign by Kenneth Lauwers)